Skills 4 Life – Online training voor docenten

De Skills for Life Training – “Train 4 Skills” zal leerkrachten helpen om de Skills for Life Toolbox met hun leerlingen te gebruiken, waarbij de kwestie van onderwijs en empowerment van hun leerlingen in een Life Design perspectief wordt behandeld.
Op theoretisch niveau zal deze training de opvoeders kennis laten maken met de volgende onderwerpen:
·       Wat betekenen loopbaanbegeleiding, oriëntatie en Life Design Skills? Gemeenschappelijke definitie en aanpak
·       Hoe kunnen Life Design Skills nuttig zijn voor uw leerlingen en hoe belangrijk is het?
Op praktisch niveau zal het leerkrachten helpen om:
·       Het online zelfreflectie-instrument en het bordspel te gebruiken
·       Kennis te nemen van de lesmodules en bijbehorende pedagogische benaderingen die het mogelijk maken studenten bij te scholen
·       De Impact Assessment methodologie en tool te leren gebruiken die tijdens het project zijn ontwikkeld.
Waarom is deze opleiding belangrijk?
Het is essentieel dat de opvoeders zich gesterkt voelen en controle houden over wat ze doen. Dit is een van de redenen waarom de training zo belangrijk is en waarom het de voorkeur heeft dat zij de Toolbox aan hun leerlingen geven, in plaats van door een externe persoon; omdat zij buitengewoon belangrijk zijn in het leven van de jongeren met wie zij werken. Opvoeders zijn een van de belangrijkste groepen om de jongeren aan te spreken en hen te ondersteunen in hun werk.

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in; deze geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat gemaakt wordt van de informatie in deze publicatie.”

Deze licentie stelt gebruikers in staat ons projectwerk te remixen, aan te passen, op te bouwen en niet-commercieel te verspreiden, zolang ze “Skills for Life – Orientation Toolbox” vermelden en de nieuwe bronnen en materialen onder dezelfde voorwaarden in licentie geven.